મન

હું છું મન, સાવ ચંચળ,ગમે ત્યારે પજવું, એકદમ રંપટ.વિચારો ની પોટલી લાવું,ઊંડું વિચારે એને ઉકેલ બતાવું.દર્પણ માફક સૌના વિચારશ્રેણી દર્શાવું,મને મૈલું રાખો, તો કર્મો એવા કરાવડાવું.સાચવો મને તો હું પણ તમને સાંચવું,છેડતી કરો, તો શેષનાગ જેવો વિકરાળ બનું.અહીં જ છું, તમારી સાથે, અનંત સુધી,તમને એકલો મૂકી ના શકું,યાદો સંગ્રહી,આંખો મીંચી જોવો,કોઈ ના નામ થી,કોઈ સંગીત … Continue reading મન

Advertisements

O4 #OctPoWriMo

Day 4. between you and me clouds of feeling stays My words to reach you Sunshine I sent, In form of poetry But alas, Its monsoon, And pour my affection While you reciprocate, like joy of blooming vacation ! My world was dry, you came and made fertile, with joy and love you sow, I … Continue reading O4 #OctPoWriMo

Smell

​This Post is impromptu for the smell we get in the way of the travelling. I am traveling and the vehicle was stopped at the petrol pump. The aura of petroleum products came to me. I feel like I am I. Another world of fragrances. I came to the stop and step down from the … Continue reading Smell

D4 SayIt

The day is Light and the Night is dark. starts with Sunshine D1 continued from..... D2 Did you really don’t like, and still love me, Seems like you always think of me, Don’t treat your heart badly, I confess I love you madly, Hold my hand and promise me, Say it, say you need me, All I … Continue reading D4 SayIt

હમસફર 

​જીવન નું સફર, અને એક બસ એક મજેદાર સાથી. પછી ભલે ને એ હોય મારા માટે સ્વાર્થી, જીવન જીવું એની સંગ, કરી કરકસર . જેને સંગ લાગે જીવન વિશાળ, લાવે હૈયે ચોમાસા ની ભીનાશ, શબ્દો એનાં મોતી, પીરોવે સ્વપ્ન, મમતા ની એ મૂરત, કરે કદર પારાવાર. રહસ્ય જેનું સ્મિત, કરે ગુસ્સો અપાર, સાચવે પરિવાર ને, … Continue reading હમસફર 

आजकीबात

  बातों में वो पल थे , या वो पल की बातें थी। पलकों पे सजा कर रखा था जिसे, आज शब्दो के मोती पिरो दिए । बांधे तुमने जो स्वपन हरियाल, आओ मिलकर ले उन्हें संभाल, किस्तो में हैं जिन्दजी, आओ ले कस्ती उतार । शाझा कर सारे रिश्ते, आओ एक दुनिया बसाए, हँसी … Continue reading आजकीबात

Tendrils

​I wish I knew how even, You catch my whispers, and pout your shy smile pressed against my chest Like sun hiding behind  pretty pink clouds, And I dance across, a sea of cherished memories, From gal to serious mommy,   As you rest on my shoulders, wonderful whole day, kissed by tendrils I care … Continue reading Tendrils

What you don’t know

Prompt #2 What you don’t know There's a stranger sailing over my heart, But she'll never find me and get along, because the angel know my face and will read this dying song. Until she proves her love saying "Can you feel it Or can't you see ?" I'd be glad to hear if she … Continue reading What you don’t know