મન


હું છું મન, સાવ ચંચળ,
ગમે ત્યારે પજવું, એકદમ રંપટ.
વિચારો ની પોટલી લાવું,
ઊંડું વિચારે એને ઉકેલ બતાવું.

દર્પણ માફક સૌના વિચારશ્રેણી દર્શાવું,
મને મૈલું રાખો, તો કર્મો એવા કરાવડાવું.
સાચવો મને તો હું પણ તમને સાંચવું,
છેડતી કરો, તો શેષનાગ જેવો વિકરાળ બનું.

અહીં જ છું, તમારી સાથે, અનંત સુધી,
તમને એકલો મૂકી ના શકું,
યાદો સંગ્રહી,
આંખો મીંચી જોવો,
કોઈ ના નામ થી,
કોઈ સંગીત સ્વર થી.

હું પથદર્શક, છું હું પથ,
એકલતા માં તમારો સત્સંગી,
અહીં જ છું, અને નથી પણ,
તમે વાકેફ નથી, અને જાણીતા પણ.

મને ખબર છે, તમારો સંઘર્ષ,
તમારો આજ આવતી કાલ,
ચાલો કહી દઉં આજ,
તમે મારા અને
તું તમારી માટે,
તમારો “મન”.

__________________________________

આજ નો દિવસ મંગલમય રહે એવી શુભેચ્છાઓ.
******મારા દિનચર્યા ના સંગ્રહ માંથી.******

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.