હવે !


પાનખર નથી, પણ તારા ઉર માં દુકાળ,
નથી રત્તી ભર સ્નેહ, નથી માયા-લાગણી,
જાણે આંખો માંથી વરસતી હોય પોકાર,
દરિયા દિલ, “માસૂમ”, શા માટે થયો પાષાણી.

ના કોઈ આરઝૂ, ના કોઈ ઈબાદત,
ના પ્રેમ ની હુંફ, ના કોઈ પતાવટ,
ને બાંધ્યા બધા જીવન ના રમકડાં,
હવે, આની જરૂર પડશે નહિ કે કેમ ?

હવે નથી લાગતું લોકો પર મન,
ક્યાં થઈ ભરોસો લાવે જબાન પર,
જ્યાં શબ્દો વેહચતા જોયા, એકજ ભાવે?
લાગણિ બનાવટી, પીરસાય અસત્યના વરખ પર.

આ જીવન માં આપણે એકલા રહી,
એક પગ આ ધરા પર, બીજો આભ પર રાખી,
જીવી લેવી છે ખુદ ને પામવા ની મોજ,
શોધી ને રહીશ બેફિકરી, એક અનંત ખોજ.

_______________×________________

આપના જીવન માં કોઈ શુ કોઈ દિવસ આવો વિચાર આવે છે ? આજે મને આવ્યો, અને મેં આ કવિતા લખી. મને ખુબ આનંદ મળ્યો. આશા છે કે તમને આ કૃતિ ગમશે.

આભાર,

માસૂમ

2 thoughts on “હવે !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.